Om fastighetsbolaget


Fastigroup AB är en fastighetsägare i Mälardalen med fokus på hyresbostäder. Vi startade 2016 och är ett ungt fastighetsbolag och äger idag lägenheter i Kungsörs kommun i varierande storlekar.

Vi vill vara långsiktiga fastighetsägare med ett hållbart ansvarstagande i vår förvaltning samt att ha bra standard på våra bostäder där människor trivs att bo och leva. Idag jobbar vi hårt för att vara så hållbara det bara går. Det gör vi genom att t. ex installera temperaturgivare i varje lägenhet, montera vattenbesparing och digitalisera uthyrningsprocessen bara för att nämna något.

Vi vill också genom våra renoveringar, skapa attraktiva bostäder och erbjuda våra hyresgäster ett trivsamt och tryggt boende lediga hyresrätter hittar ni här.

Genom att bygga om våra fastigheter skapar vi fler lediga lägenheter i den kommun vi verkar i. Som hyresvärd är det samtidigt viktigt att uppgradera fastigheterna ur ett affärsmässigt och hållbart perspektiv, vi ser detta som en självklarhet.

Husen som vi äger har en fin historia och många av de är närmare 100 år gamla och vi har köpt dem med ambitionen att vi ska äga och förvalta husen i många år framöver.

Hyresvärd Kungsör

Varför ska du bo hos Fastigroup?


Vår ambition är att alla våra hyresgäster som bor hos oss ska trivas och må bra i sina lägenheter, det gäller även i sitt område och med oss som hyresvärd. Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss och är måna om att vi finns tillgängliga när ni behöver hjälp. Vi finns där för dig och är tillgängliga per telefon och mejl helgfria vardagar 8-18, men ni kan också hitta svar på många vanligt frågor under fliken "För hyresgäster". Vid akuta fel finns vi självklart tillgängliga dygnet runt alla dagar om året via telefonnumret som står anslaget i trapphuset.
 

Fastigroup arbetar ständigt med att utveckla fastigheterna och lägenheterna. Målet är att våra lägenheter ligga i bästa läge på orten och vi har hyresrätter såväl centralt som på bekvämt avstånd från centrum. Vi vill kunna erbjuda attraktiva lägenheter på orten och därför arbetar vi med en fastighetsstrategi som vi tagit fram. Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om våra fastigheter och renoverar lägenheter såväl som fastighetens gemensamma ytor för att de ska bli så trivsamma som möjligt. Med engagemang & trygghet i fokus arbetar vi för att boendemiljön skall bli så trevlig som möjligt för våra hyresgäster. En annan viktig del i vårt arbete är att säkerställa att våra hyresgäster trivs hos oss och därför vill vi självfallet lyssna in alla våra hyresgästers förbättringsförslag. Det ska vara lätt att bo i hyresrätt.

 

Nedan kan ni se våra värdeord:

Tryggt boende

Vi vill vara nära våra hyresgäster och serviceinriktade. Därmed skapar vi trygghet

Prisvärt boende

Vi vill erbjuda lägenheter med bra standard och vara prisvärda

Hållbart boende

Vi värdesätter vår miljö och bidrar till ökad biologisk mångfald

Om Kungsörs historia

Kungsör Kungligt boende med lediga lägenheter
Kungsörs kungliga historia


Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där Gustav Vasa en gång köpte sig en stor gård. Året var 1538 och sedan dess har många svenska kungligheter haft Kungsör som rekreationsort och bostadsort. 

Redan för 4000 tusen år sedan var trakten där Kungsörs kommun nu ligger bebodd. Närheten till Mälaren var något som i allra högsta grad präglade det dagliga livet och befolkningen verkar ha varit relativt välbärgad. Ett större landområde mellan Arbogaån och Hedströmmen stod under vatten vid vikingatidens slut. När så småningom vattnet drog sig undan uppkom goda betesmarker och det som förut var öar bebyggdes. Lagmannen Gregers Magnusson samlade ihop ett stort jordagods med Grönö som centrum. Så småningom drogs gården in till kronan och Gustav Vasa inrättade ett stuteri här. År 1538 bytte Gustav Vasa Grönö gård och fem hemman mot Kungsörs kronogård och flera kringliggande gårdar. Det var så samhället Kungsör grundades.

Gustav Vasa

Gustav Vasas gårdskomplex bestod vid den här tiden av 38 hela gårdar, 7 torp och flera utjordar. Han lät rusta upp Kungsörs gård och utförde omfattande arbeten för att öka åkerarealen. Intresset för gården var stort och han vistades ofta i Kungsör tillsammans med sin familj och hov. Hovet och medföljande uppvaktning kunde vid ett sådant tillfälle uppgå till mer än 250 personer och det gick åt stora mängder mat och dryck. Från år 1556 börjar Gustav Vasa kalla Kungsörs gård för Ulvesund.
Han gjorde sina sista besök i sin bostad på Ulvesund 1560. Den 7 maj anlände en febersjuk kung på genomresa från Julita. I september samma år dog han av sin sjukdom.

Johan III

Av Gustav Vasas söner var det Johan III som mest kom att uppehålla sig i Kungsör. Johan III började år 1580 arbeta med byggandet av en slottsbyggnad på Jägaråsen en halv kilometer norr om kungsgården. Planerna kunde inte fullföljas. Byggandet avstannade trots att grunden kommit en bit ovanför jordytan. Grunden finns dock fortfarande kvar vid Rundelborg. År 1639 rasade pesten i huvudstaden. Den då trettonåriga drottning Kristina tog sin tillflykt till Kungsör och bodde tillsammans med sin mor på kungsgården under fem månader. Drottning Kristina är väl förknippad med Kungsör. Hon tränade ridning i labyrinten Rundelborg. Labyrinten heter än idag ”Drottning Kristinas ridbana”. Ridleden i Kungsör är också uppkallad efter henne. Drottning Kristina gjorde sitt sista besök på gården år 1652.

Karl XI

Kungsgårdens storhetstid inföll under Karl XI:s regeringstid. Han besökte Kungsör första gången 1672 och skulle komma att vistas här så ofta han kunde. Kungsör blev hans käraste tillhåll. Kungen avskydde det flärdfulla hovlivet i huvudstaden. I stället ville han ägna sig åt jakt och fiske. Skogarna runt kungsgården var härliga jaktmarker med björn, älg och varg. Bekanta är Karl XI:s långa och snabba ritter till och från Kungsör. I folkmun gav man honom smeknamnet "Gråkappan".
Det enda riktigt bestående minnet vi i våra dagar har kvar av Karl XI är Kung Karls kyrka som han lät bekosta och uppföra. Hans son, Karl XII, var som kronprins flera gånger på besök i Kungsör. Särskilt berömda är hans björnjakter. Hans betydelse för kungsgården blev dock inte så stor. Redan som 17-åring gjorde han sitt sista besök här.

Brand på kungsgården

Under 1700-talet besöktes kungsgården allt mindre av kungliga personer. Den nya tiden med ökad betydelse för Kungsör som utskeppningsort för varor på väg till huvudstaden innebar bokstavligt talat slutet för kungsgården. Båttrafiken var livlig. År 1822 inträffade en brand, orsakad av en gnista från en båt. Ett av halmtaken antändes och så gott som alla byggnader på kungsgården brann ner.

Dagens kungsgård

Idag återstår endast delar av fruntimmersbyggnaden, som flyttats till grunden av den gamla kungsbyggnaden. Den är numera Kungsörs hembygdsgård - i dagligt tal kallad Kungsudden.

Ledig bostad / Lediga lägenheter / Lediga lägenheter Kungsör

Lediga bostäder i Kungsör, Bostad Kungsör, Privat fastighetsägare, Eskilstuna/Västerås/Köping/Arboga/Örebro, Hyresrätt, Hyresfastighet, Boende Kungsör, Hyresbostad i Kungsör, Bo i Kungsör, Leva i Kungsör, Naturnära boende, Landsbygden, Tryggt bostadsområde, Trygga Bostäder, Fastigroup AB